วิธีการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

By Favijitr | 07/03/2018 | เข้าดู 899
วิธีการเข้าไปตั้งชื่อเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ในระบบ  F-SOLUTION  ของ พอลลีนาฟ้าวิจิตร  ให้ได้ชื่อเฉพาะสำหรับไว้ทำการตลาดในโลกออนไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลา   สำหรับคนที่เคยตั้งชื่อตั้งแต่ตอนสมัครไปแล้ว (สมัครด้วยอีเมล) หากตั้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณก็สามารถทำได้  แต่ต้องนำชื่อเว็บไซต์อันใหม่ไปตั้งออโต้โพสต์ใหม่ด้วย ทุกครั้ง    ขั้นตอนเข้าไปตั้งชื่อเว็บไซต์(สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาด้วยระบบเฟสบุก) ทำตามรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอด้านบนโดย พอลลีนาฟ้าวิจิตร