โสมแดงกับนาข้าว

By Favijitr | 02/10/2017 | เข้าดู 13,234
โสมแดง อาหารชูกำลังสำหรับพืชทุกชนิด เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% มีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ที่ครบสำหรับพืช  ปัญหาที่พบบ่อยกับพืชไร่พืชสวนของพี่น้องเกษตรกรไทย   คือ พืชไม่สามารถกินปุ๋ยที่เราให้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ดินเสีย  เพื่อให้พืชกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น โสมแดง จะช่วยให้พืชรับสารอาหารจากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากโสมแดงเป็นอาหารทางใบสำหรับพืช พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ทำให้ชาวเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยลงครึ่งต่อครึ่ง


วิธีการใช้โสมแดงกับนาข้าว

 

วิธีใช้โสมแดง

-เพื่อสร้างออกซิเจนและปรับปรุงสภาพดิน อัตราใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่นหน้าดินให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่
-เพื่อช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ อัตราใช้ 20ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ 12-24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเพาะช่วยเพิ่มอัตรางอก
-เพื่อช่วยขยายพันธุ์ 40ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ส่วนที่นำไปปักชำหรือขยายพันธุ์ 1-3 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มการแตกราก
-กระตุ้นการเจริญเติบโต
• ไม้ยืนต้น 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น หรือ ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ทุก 7-10 วัน
• ไม้ผล 15-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น หรือ ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ทุก 7-10 วัน
• พืชไร่ 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้น ทุก 7-10 วัน
• พืชสวน 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้น ทุก 7-10 วัน
• ไม้ดอกไม้ประดับ 10-15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น ทุก 7-10 วัน
-เพื่อช่วยเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 1 ลิตร ชุบเคลือบให้ทั่วเมล็ด แล้วปล่อยให้แห้งสนิทช่วยป้องกัน แมลงและเชื้อรา
-เพื่อรักษารอยและแผลลำต้น 20 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้แปรงทาให้ทั่วรอยและแผลของลำต้น
-นาข้าว
• ฉีดพ่นครั้งแรกพร้อมยาคลุมหญ้า 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 2 เดือน 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 4 เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง 
• ฉีดพ่นครั้งสุดท้าย ตอนข้าวออกรวง ( เป็นหางปลาทู หรือ ตากดอก ) ช่วยทำให้เมล็ดเต่งตึง มีน้ำหนัก ป้องกันเชื้อราและศัตรูพืช

โสมแดง ช่วยให้เมล็ดเต่ง ส่งสุดคอรวง ตาบุญช่วยใช้โสมแดงรอบนี้ 15 ไร่ได้ 20 เกวียน
 

โสมแดงโมติเวเตอร์

 


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ (เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในวิดีโอได้ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้ว) กรุณาติดต่อเราด้านล่าง