ปราชญ์ลำไยเปิดใจใช้โสมแดง

By Favijitr | 26/09/2017 | เข้าดู 11,311
คุณอุดร ราชสาลี ด้วยความเป็นจิตอาสา รู้จักกับโสมแดงโดยการแนะนำของหมอดิน ณรงค์ชัย สายเครื่อง ซึ่งเป็นจิตอาสาด้วยกัน จึงแนะนำโสมแดงให้ใช้กับลำไย หลังจากทดลองใช้โสมแดงกับลำไย 1 ต้น ได้หนึ่งหมื่นสามพันบาท ปีต่อมาลำไยต้นเดิมได้หนึ่งหมื่นแปดพันบาท นี่คือจุดเริ่มต้นของคุณ อุดร ราชสาลี ในการทำธุรกิจกับพอลลีนาเน็ทเวิร์ค 


โสมแดง : พอลลีนาฟ้าวิจิตร