ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ

By Favijitr | 15/06/2017 | เข้าดู 1,278
คุณพิชยา  พินิจพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ลาออกจากพยายาบาลอาชีพที่ตนรัก  เพื่อที่จะพักผ่อน และดูแลสุขภาพตัวเอง ดูแลครอบครัวหลังจากทำงานในอาชีพนี้ถึง 29ปีเต็ม แต่เนื่องด้วยความรักที่ต่อครอบครัวและพี่สาวเป็นอย่างมาก ที่อยากให้คนในครอบครัวประสบความสำเร็จ และเห็นพี่สาวที่ทำธุรกิจนี้อยู่ก่อนแล้วจึงอยากช่วย  ซึ่งตนคิดว่าถ้าช่วยทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ก็จะทำให้พี่สาวประสบความสำเร็จด้วย  ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจกับพอลลีนา