แนะนำการใช้ระบบ SKD #EP1

By Favijitr | 25/04/2017 | เข้าดู 1,055
SKD SYSTEM
ในเนื้อหานี้ จะแนะนำระบบ SKD ฟังก์ชั่นต่างๆในภาพรวมๆ 
การเปิดเมนูบนมือถือ โดยแตะที่ปุ่ม3ขีด มุมขวามือบน เพื่อเปิดเมนูที่ถูกซ่อนไว้ (ตามภาพ)
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง