ตัวอย่าง:คิด-พูด-ทำ อย่างผู้สำเร็จ

By Favijitr | 23/10/2018 | เข้าดู 517
มนุษย์ถูกกำหนดด้วยคำพูด 7 คำ คือ “เรา..จะ..เป็น.. อย่าง..ที่..เรา..คิด”  คำพูดนี้ไม่ใช่คำที่ดูเกินจริงแต่อย่างใด เพราะชีวิตของเรา คือ เงาของความคิด นั่นก็หมายความว่า ถ้าเราอยากได้ชีวิตเป็นอย่างไร ก็ต้องเริ่มปรับมุมมองกันตั้งแต่ความคิด เพราะสิ่งที่อยู่ในหัวของเราที่เรียกว่าความคิดนี่แหละ ที่เป็นสารตั้งต้นให้เราทำอะไรไม่ทำอะไร ทุ่มเทกับอะไรไม่ทุ่มเทกับอะไร แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนบนในโลกนี้ ล้วนแล้วอยากให้ตนเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนทำด้วยกันทั้งนั้น ไม่ได้อยากเป็นผู้แพ้ แต่จะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ต้องเริ่มปรับโหมดความคิดของเราอย่างไร ให้ตรงกับความคิดของผู้ประสบความสำเร็จสิ่งที่มีเหมือนกันของคนประสบความสำเร็จ คือ แนวความคิดที่ถูกต้องกับความสำเร็จ การพูดหรือการสื่อสารกับตัวเองและผู้อื่นที่ถูกต้อง ที่สำคัญมีการกระทำที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามสิ่งจะมีอยู่ในตัวผู้ประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพเสมอ  ดังนั้นหากคุณคือหนึ่งในผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ก็คงจะต้อง ตรวจสอบ  คิด-พูด-ทำ กันสักหน่อย ว่าอยู่แนวเดียวกับความสำเร็จหรือไม่


ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จาก TNT&Course ของทีมพอลลีน่าฟ้าวิจิตรตามรอบประชุม หรือ Live & Training online