เจาะลึกโสมแดง TKO OKD

By Favijitr | 16/06/2018 | เข้าดู 3,804
ในสภาวะปัจจุบันสภาพดินในแปลงปลูกพืชของพี่น้องเกษตรโดยทั่วไป  มักจะมีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างหนัก และมีทีท่าว่าจะหนักขึ้นเรื่อย โดยอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาปรับปรุงบำรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการเพาะปลูกมากนัก  จึงทำให้ประสบปัญหาการระบาดของโรคเชื้อราทางดินซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 

การใช้สารเคมีจึงเป็นการสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่าอย่างที่เกษตรกรคาดหวัง  และรวมถึงความไม่ปลอดภันในตัวผู้ใช้จนถึงผู้บริโภค ดังนั้นการใช้โสมแดงทีเคโอ โอเคดี  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันและ ปราบศัตรูพืช ในพืชผลทางการเกษตร ด้วยชีวภาพ ซึ่งการห่างไกลจากสารเคมี ก็เป็นรักษาดินสภาพดินในระยะยาว วิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตร สายอินทรีย์ชีวภาพ
าพ


เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์        Part 1/4
 
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์

เจาะลึกโสมแดง TKO OKD หัวเชื้อจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช |โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ Part#1/4

โพสต์โดย พอลลีนาฟ้าวิจิตร เมื่อ 7 มิถุนายน 2018


TKO OKD ประกอบด้วย บิวเวอร์เรีย+เมธาไรเซี่ยม+พาซิโลมัยซิส+บาซิลลัสทูริงจิเอนซิส+ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
  • ช่วยปรับปรุง บำรุงดิน
  • ช่วยย่อยสลายปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษฟาง เศษหญ้า
  • ปุ๋ยและสารเคมีที่ตกค้างให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้อีก
  • ควรใช้ควบคู่กับอาหารชูกำลังสำหรับพืช(โสมแดง)
  • ฉีดตอนเช้าก่อน 9.00น. หรือตอนเย็นหลังบ่าย3โมงจะได้ผลดี
ทีเคโอโอเคดี ใช้กำจัด – ป้องกันแมลง ทุกชนิดทั้งปากกัดและปากดูด ปีกแข็ง และปีกอ่อนหนอน – ด้วง –หมัด- เห็บ ฯลฯ กำจัดไข่หอยเชอรี่
หรือไข่แมลงที่วางไว้ในดินหรือบนต้น ใช้ผสมน้ำรดลาดลงแปลง - หลุม ก่อนปลูกพืชหรือ
ผสม ลงในกองมูลสัตว์ หรือ เศษวัชพืชที่จะทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะกำจัดแมลงหรือไข่แมลงที่ติดมากับวัตถุดิบนั้นๆ    *ใช้กำจัดแมลงที่ไม่มีกระดูก*


......................................
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ (กลุ่มราที่ทำลายไข่ของแมลง)    Part 2/4
 
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์

เจาะลึกโสมแดง TKO OKD หัวเชื้อจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช | โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ Part#2/4 (กลุ่มราที่ทำลายล้างไข่ของแมลง)

โพสต์โดย พอลลีนาฟ้าวิจิตร เมื่อ 7 มิถุนายน 2018


.....................................
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ การใช้โสมแดงทีเคโอ+ผลลัพธ์ Part 3/4
 
 
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์

เจาะลึกโสมแดง TKO OKD หัวเชื้อจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช |โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ Part#3/4 (การใช้+ผลลัพธ์)

โพสต์โดย พอลลีนาฟ้าวิจิตร เมื่อ 7 มิถุนายน 2018

อัตราการใช้โสมแดงทีเคโอ โอเคดี 500กรัม ผสมน้ำ400-500ลิตร ทิ้งไว้2ชั่วโมง ก่อนนำไปฉีดพ่นควรฉีดพ่นทุกๆ5-7วัน ขนาดบรรจุ 500กรัม คำแนะนำ -ไม่ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อรา -ควรฉีดพ่นก่อนที่แมลงศัตรูพืชระบาด -หากฉีดพ่นโดนตัวแมลงศัตรูพืชจะได้ผลดีที่สุด เก็บไว้ให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก

...............................
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์     Part 4/4   ดร.วิรัลพัชรตอบคำถามจากผู้ชมเรื่องการขยายเชื้อ

 
 
เจาะลึกโสมแดง TKO OKD โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์

เจาะลึกโสมแดง TKO OKD หัวเชื้อจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช |โดย ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ Part#4/4 (ดร.ตอบขยายเชื้อได้ไหม?)

โพสต์โดย พอลลีนาฟ้าวิจิตร เมื่อ 7 มิถุนายน 2018

ติดตามข้อมูลการใช้โสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชได้ที่นี่ พอลลีนาฟ้าวิจิตร