สปอตโสมแดง

By Favijitr | 13/06/2018 | เข้าดู 1,857

โสมแดงอาหารชูกำลังพืช คือ ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพช่วยรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม รักษาคุณภาพดิน เพื่อลมหายใจที่ปลอดภัยของเกษตรกร และความเติบโตอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรไทยโสมแดง
คืออาหารชูกำลังสำหรับพืช มีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงสกัดจากธรรมชาติชนิเดเข้มข้น ชนิดน้ำเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์จากธรรมชาติผ่านการหมักจุลินทรีย์จนได้สารอาหารเข้มข้น มีประโยชน์กับพืชทุกชนิด ช่วยบำรุงทั้งต้น ราก ดอก บำรุงดิน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ทำให้ยังคงสภาวะของสมดุลระบบนิเวศน์ไว้ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล มากกว่าที่เคย

โสมแดง ใช้ได้กับพืชประเภทไหน?

โสมแดงใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาข้าว พืชล้มลุก ฯลฯ 

โสมแดงอาหารชูกำลังพืช ใช้กับไม้ดอก ดอกไม้สวยสดนาน ใช้กับไม้ผล ผลไม้ดกสมบูรณ์  ลูกออกเสมอ ก้านช่อยาวอวบ แข็งแรง ขั้วเหนียว

โสมแดงใช้กับนาข้าว ระบบรากจะยาว กินปุ๋ยได้ดี ใบจะตั้ง ต้นแข็งแรง ส่งสุดคอรวง เมล็ดเต่ง ได้น้ำหนัก 

โสมแดงใช้กับยางพารา น้ำยางออกดีออกเพิ่ม กรีดง่าย

ทีมงานพอลลีนาฟ้าวิจิตร จึงอยากจะส่งต่อโสมแดงอาหารเสริมพืช ที่สกัดจากธรรมชาตินี้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ใจในด้านเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ ปลอดสารเคมี  ได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับไร่ของท่าน คุณประโยชน์ของโสมแดง
 • ช่วยยับยั้งเชื้อราและศัตรูพืชได้ดี
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงของขั้วผล
 • ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโรค และแมลง
 • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบราก ใบ ดอก ผล
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพดี
 • ช่วยปรับสภาพดินและน้ำให้สมดุล ป้องกันรากเน่า
 • ช่วยเร่งให้ใบเขียวเข้ม และกิ่งก้านอวบพืชผักปลอดสารพิษ
 • ช่วยลดการใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
 • ช่วยป้องกันแมลง และหนอนที่มากัดกินและวางไข่
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต
 • ช่วยบำรุงต้น เร่งการแตกราก-ใบ-ดอก-กอ
 • ลดการหลุดร่วง ฟื้นฟูสภาพต้น – ราก หลังการราดสารติดต่อเป็นเวลานาน ๆ
 • สมานแผลลำต้น ผล – กิ่ง  ที่เกิดจากอากาศ และเชื้อรา 
 • เพิ่มเปอร์เซ็นแป้งและน้ำตาล  ทำให้พืชทนร้อน-แล้ง-หนาว (สภาพอากาศ) 
 • ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว ขจัดปัญหาลูกร่วง – ดอกหล่น – ผลแตก 
 • ทำให้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และสารเคมีกำจัดแมลง 
 • ช่วยให้พืชผลไม้สดอยู่ได้นาน 
 • ลดความเสียหายจากการขนส่ง
วิธีใช้การโสมแดง


-เพื่อสร้างออกซิเจนและปรับปรุงสภาพดิน อัตราใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่นหน้าดินให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่
-เพื่อช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ อัตราใช้ 20ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ 12-24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเพาะช่วยเพิ่มอัตรางอก
-เพื่อช่วยขยายพันธุ์ 40ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ส่วนที่นำไปปักชำหรือขยายพันธุ์ 1-3 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มการแตกราก
-กระตุ้นการเจริญเติบโต

• ไม้ยืนต้น 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น หรือ ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ทุก 7-10 วัน
• ไม้ผล 15-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น หรือ ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ทุก 7-10 วัน
• พืชไร่ 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้น ทุก 7-10 วัน
• พืชสวน 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้น ทุก 7-10 วัน
• ไม้ดอกไม้ประดับ 10-15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น ทุก 7-10 วัน
-เพื่อช่วยเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 1 ลิตร ชุบเคลือบให้ทั่วเมล็ด แล้วปล่อยให้แห้งสนิทช่วยป้องกัน แมลงและเชื้อรา
-เพื่อรักษารอยและแผลลำต้น 20 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้แปรงทาให้ทั่วรอยและแผลของลำต้น
-นาข้าว
• ฉีดพ่นครั้งแรกพร้อมยาคลุมหญ้า 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 2 เดือน 
• ฉีดพ่นครั้งที่ 4 เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง 
• ฉีดพ่นครั้งสุดท้าย ตอนข้าวออกรวง ( เป็นหางปลาทู หรือ ตากดอก ) ช่วยทำให้เมล็ดเต่งตึง มีน้ำหนัก ป้องกันเชื้อราและศัตรูพืช

โสมแดงชนิดน้ำและชนิดผง โสมแดงควิก โสมแดงอะมิโน สามารถใช้ร่วกับยาฆ่าแมลงได้
พอลลีนาฟ้าวิจิตร