18/06/2018

ป่วยคนเดียวป่วยทั้งบ้าน

By Favijitr | 18/06/2018 | เข้าดู 330

มีลูกค้าท่านหนึ่งมาซื้อของที่ร้าน  ได้เล่าเรื่องสุขภาพของสามีเขาให้ฟัง ก็ทำให้คุณนารี จันทร์โต และคุณพรสิริ…

อ่านต่อ

01/05/2018

ป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วย

By Favijitr | 01/05/2018 | เข้าดู 2,521

ครบเครื่อง เรื่องผู้หญิง แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่เรารัก เมื่อผู้ช่วยพยาบาล คุณ จุฑามาศ คำมุงคุณ…

อ่านต่อ

19/03/2018

ไขมัน..มันน่ากลัว

By Favijitr | 19/03/2018 | เข้าดู 1,894

คุณ ธารุณี ดีบ้านใหม่ พยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นไขมันเลือดสูง จากที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่ฟังคนอื่นเขาพูดต่อๆกันมาในการใช้สมุนไพร …

อ่านต่อ

13/06/2017

โชคดีที่มีพอลลีนา

By Favijitr | 13/06/2017 | เข้าดู 5,212

ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง คุณสาคร พรมพินิจ มีเป็นแม่ค้าขายกับข้าว ต้องยืนนานๆ และต้องเดินไปเดินมาตลอด…

อ่านต่อ