โมติเวเตอร์

หมวดหมู่: ผลิตภัณฑ์การเกษตร

โมติเวเตอร์
ช่วยเพิ่มปริมาณแป้ง – น้ำตาล – ทำให้น้ำหนักดี  เพิ่มน้ำหนัก
ทำให้ข้าวและผลไม้สุกไว – เมล็ดเต่งสุดรวง   ลดความชื้น

 

VDO โสมแดงโมติเวเตอร์:

  • เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเห็นใน VDO ยกเลิกแล้วนะครับ
  • กรุณาติดต่อผู้แนะนำของท่านโดยตรง