โสมแดงคว้า 7 รางวัลซ้อน

By Favijitr | 16/08/2016

การันตีคุณภาพจากโสมแดงด้วยการคว้า 7รางวัลซ้อน 

การจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน  2559  ซึ่งเป็นงานลำไยประจำปีของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงลำไย ของจังหวัดลำพูน และส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จัดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราโสมแดงเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อ พ่อเชาว์  ใจเมือง เกษตรกรจาก บ้านหนองหอย ต.ป่าซาง จ.ลำพูน ที่นำโสมแดงไปใช้กับลำไย ได้รับรางวัล จาก นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถึง 7 รางวัล จากทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่ง7รางวัลที่ได้รับมีดังนี้

1)ลำไยคุณภาพอันดับที่1

2)ลำไยเกตุA ทั้งพวงอันดับที่1

3)ลำไยพวงโตอันดับที่3

4)ลำไยผิวสวยอันดับที่2

5)ลำไยรสชาติหวานอันดับที่3

6)ลำไยปุกโต4กิโลขึ้นไปอันดับที่3

7)ลำไยปลอดสารอันดับที่2


***รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานใหญ่ประจำปี "ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560" 

โสมแดง รับรางวัลในงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเราด้านล่าง