อะมิโนกับการเกษตร

By Favijitr | 05/11/2018
กรดอะมิโนกับการเกษตร
โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตทั้งของมนุษย์ สัตว์ และพืช แต่สิ่งที่ต้องการกลับไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดอะมิโน ที่เป็นหน่วยเล็กๆ ของโปรตีนนั่นเอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีองค์ประกอบของอินทรีย์สารที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ ประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่างๆ มาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ และสารย่อยๆ เหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโน (Amino acids) พืชสามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดยการใช้แร่ธาตุต่างๆ ที่ได้จากดิน จากน้ำ และที่มีอยู่ในอากาศ แต่พืชไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้บางสภาวะพืชขาดกรดอะมิโนจนทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือออกดอกออกผลได้ไม่มาก ผลผลิตไม่สมบูรณ์และไม่มีคุณภาพ ดังนั้นด้วยความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร จึงได้มีการนำเอากรดอะมิโนสำเร็จรูปมาใช้ในการเกษตร เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมี ที่พีชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช (Plant growth promoter) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพ


ประโยชน์ของ “ กรด อะมิโน 


  
1.เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืช เพิ่มน้ำหนักผล เร่งใบเขียว เร่งราก แตกยอด ขยายกอ เร่งสีดอก ผล
2.ช่วยลดความเครียดให้กับพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม ร้อนเกินไป หนาวเกินไป หรือ ขาดน้ำมากเกินไป
3.อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดี พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
4.ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช
5.เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและการต้านทานต่อโรค แมลง หรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
6.ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
7.ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อแข็งแรง ทำให้ผลไม้มีคุณภาพและสุกตามอายุ

พอลลีน่าฟ้าวิจิตร