ศูนย์จำหน่ายโสมแดง

By Favijitr | 13/09/2018

ศูนย์จำหน่ายโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืช ของแท้จากบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์ค เราพอลลีนาฟ้าวิจิตรยินดีให้บริการพร้อมให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งถึงบ้าน บริการถึงที่ ใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั่น พร้อมรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ !!!   โสมแดงคืออาหารทางด่วนสำหรับพืช เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใส่ใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์   เพราะโสมแดงเป็นสารสกัดจากชีวภาพ 100% จึงมั่นใจในความปลอดภัย  พืชผักปลอดสารพิษ ผลผลิตงอกงาม รายได้งอกเงย 

 


ศูนย์โสมแดงใกล้บ้าน  โสมแดงอาหารชูกำลังพืช

ศูนย์โสมแดง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์โสมแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารงานโดย คุณ ยิ่งลักษณ์ เจริญไชย โทรเลย. 081-4918965
​ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์โสมแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์โสมแดง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารงานโดย คุณเจมส์ฎาพัชน์ ภูวเดชเดชาสิน โทรเลย. 087-8900332
​ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์โสมแดง จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  บริหารงานโดย   คุณ จรูญ ทิมดา  โทรเลย. 081-1542180

ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดพิจิตร

ศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  บริหารงานโดย  คุณ ธารุณี ดีบ้านใหม่ โทร. 064-9905693
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  บริหารงานโดย   คุณ สุพรรษา บัวเผื่อน โทร. 087-3104325 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย บริหารงานโดย  คุณ วิชุลดา  ลำทรง โทร. 081-3245179 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย บริหารงานโดย  คุณ สิริรัตน์ พละทรัพย์ โทร. 084-8958833 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย  คุณ เพ็ญศรี  เรืองริกา  โทร. 063-6639245 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย  คุณ ธนกร ดำดิบ โทร. 081-2874995 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  บริหารงานโดย   คุณ จันทร์สม  ขุนทอง  โทร. 080-7934498 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย  คุณ กรรณิการ์ เครื่องพนัส  โทร. 098-2855327 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย  คุณ สมบูรณ์  ปันกา  โทร. 082-9046559
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดลำพูน

ศูนย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  บริหารงานโดย  คุณ ณินธัญภัทร  คำสุยะ  โทร. 088-2588255  
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน  บริหารงานโดย   กัลยาภัสร์ ภูวศิษฎ์มงคล โทร. 092-6199563 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บริหารงานโดย   คุณ ลออ อินทร์วรรณ โทร.  081-9265596 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน  บริหารงานโดย  คุณ เพ็ญศรี  โกวัง  โทร. 083-2295635 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน   บริหารงานโดย  คุณ เบญจมาศ กับเป็ง โทร. 086-4335796  093-1313425
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดพะเยา/เชียงราย

ศูนย์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  บริหารงานโดย  คุณ มาลี  ตะวันแสง  โทร. 080-1328725 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  บริหารงานโดย  คุณ มาลี  ตะวันแสง  โทร. 080-1328725 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  บริหารงานโดย  อรพิน แสนอุ่นเรือน  โทร. 080-4910500
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  บริหารงานโดย  คุณ ปราณี  ทัพผดุง โทร. 061-4265414 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ ทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์   บริหารงานโดย  คุณ ณิชการต์  ทามา โทร. 082-8780282 
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ บริหารงานโดย  คุณ บังอร  ต๊ะปึง  โทร. 087-8455680  
ติดต่อสอบถามคลิก !!!

ศูนย์ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บริหารงานโดย   คุณ ภัณฑิรา  เกิดโต  โทร. 096-6496426  
ติดต่อสอบถามคลิก !!!


ศูนย์โสมแดง จังหวัดตาก

ศูนย์โสมแดง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก บริหารงานโดย   คุณ โชติกา  มาฉิม โทรเลย. 081-2815669
​ติดต่อสอบถามคลิก !!!* สำหรับผู้ที่เคยซื้อโสมแดงไปใช้แล้ว กรุณาแจ้งศูนย์จำหน่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ด้วยนะครับโสมแดงรู้จักไม่รู้จน  ที่นี่ พอลลีนาฟ้าวิจิตร