เก่ง 10 อย่างทำอะไรก็สำเร็จ

By Favijitr | 01/11/2017
คนเก่งทำไมจึงเก่ง คนเก่งทำไมถึงทำอะไรก็สำเร็จ เคล็ดลับคนเก่ง วิธีเป็นคนเก่ง เราไปดูกันดีกว่า ว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง

1. เก่ง ในการชื่นชมผู้อื่น



2. เก่ง ในการหาข้อดี จุดเด่น ของผู้คนได้ แม้จุดเล็กๆ ก็ยังเห็น


3. เก่ง ในการให้กำลังใจคนอื่น เป็นต้นแบบที่ดี



4. เก่ง ในการให้พลังตัวเองทุกวัน ใส่ความเชื่อมั่นลงไป



5. เก่ง ในการแอบชื่นชมตนเอง และคิดแต่เรื่องดี ๆ



6. เก่ง ในการที่มีอะไรทำทันที ไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อน 



7. เก่ง ในการมองหาคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มองเห็นเป็นแต่เรื่องดี



8. เก่ง ในการมองหาข้อดีให้ตัวเอง ยินดีกับสิ่งที่ตนมี และเอาออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อช่วยคนอื่นและสังคม



9. เก่ง ในการเห็นจุดบกพร่องของตนเอง ปรับปรุงตัวเอง คือ มองหาเรื่องที่จะ Correct(แก้ไขให้ถูกต้อง)



10. เก่ง ในการขอบคุณคนให้เป็นนิสัย เป็นที่รักใคร่ของ ผู้พบเห็น



บทความดีๆจาก www.kalyanamitra.org