เก่ง 10 อย่างทำอะไรก็สำเร็จ

By Favijitr | 01/11/2017
คนเก่งทำไมจึงเก่ง คนเก่งทำไมถึงทำอะไรก็สำเร็จ เคล็ดลับคนเก่ง วิธีเป็นคนเก่ง เราไปดูกันดีกว่า ว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง

1. เก่ง ในการชื่นชมผู้อื่น2. เก่ง ในการหาข้อดี จุดเด่น ของผู้คนได้ แม้จุดเล็กๆ ก็ยังเห็น


3. เก่ง ในการให้กำลังใจคนอื่น เป็นต้นแบบที่ดี4. เก่ง ในการให้พลังตัวเองทุกวัน ใส่ความเชื่อมั่นลงไป5. เก่ง ในการแอบชื่นชมตนเอง และคิดแต่เรื่องดี ๆ6. เก่ง ในการที่มีอะไรทำทันที ไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อน 7. เก่ง ในการมองหาคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มองเห็นเป็นแต่เรื่องดี8. เก่ง ในการมองหาข้อดีให้ตัวเอง ยินดีกับสิ่งที่ตนมี และเอาออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อช่วยคนอื่นและสังคม9. เก่ง ในการเห็นจุดบกพร่องของตนเอง ปรับปรุงตัวเอง คือ มองหาเรื่องที่จะ Correct(แก้ไขให้ถูกต้อง)10. เก่ง ในการขอบคุณคนให้เป็นนิสัย เป็นที่รักใคร่ของ ผู้พบเห็นบทความดีๆจาก www.kalyanamitra.org