10 สุดยอดข้อคิด

By Favijitr | 19/04/2017
10 สุดยอดข้อคิดเตือนใจจากจิม โรห์น นักสร้างแรงบันดาลใจผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับ


1. Don?t wish it was easier, wish you were better. Don?t wish for less problems, wish for more skills. Don?t wish for less challenge, wish for more wisdom.?

อย่าหวังว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้ แต่จงหวังว่าคุณน่าจะเก่งกว่านี้ อย่าหวังว่าปัญหาจะน้อยลงแต่จงหวังให้คุณมีทักษะเพิ่มขึ้น อย่าหวังว่าจะมีอุปสรรคน้อยลงแต่จงหวังให้มีปัญญาเพิ่มขึ้น

2. The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not a bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.?

ความท้าทายของการเป็นผู้นำคือคุณต้องแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่หยาบคาย มีเมตตาแต่ไม่ใช่อ่อนแอ กล้าหาญแต่ไม่ใช่อันธพาล ช่างครุ่นคิดแต่ไม่ใช่ขี้เกียจ อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่ขี้ขลาด มีความภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่หยิ่งยโส มีอารมณ์ขันแต่ไม่ใช่ขันอย่างโง่เขลา

3. We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret.?
เราทุกคนต้องทนต่อสองสิ่ง ถ้าไม่ใช่ต่อความเจ็บปวดต่อจากการมีวินัยก็เป็นความเจ็บปวดจากความเศร้าเสียใจ

4. Days are expensive. When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely.?

วันเป็นของแพง ถ้าคุณใช้วันหมดไปวันหนึ่งคุณก็จะมีวันให้ใช้ลดลงไปวันหนึ่ง ดังนั้นจงแน่ใจว่าคุณใช้แต่ละวันอย่างฉลาด

5. Discipline is the bridge between goals and accomplishment.?

วินัยเป็นสะพานที่เชื่อมเป้าหมายเข้ากับความสำเร็จ

6. If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.?

ถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงให้กับสิ่งที่ไม่ธรรมดาคุณก็จะต้องใช้ชีวิตไปอย่างธรรมดาๆ

7. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.?

แรงกระตุ้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มต้น แต่นิสัยคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินต่อไป

8. Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.?

ความสำเร็จไม่ใช่อะไรเลยนอกไปจากการมีวินัยอย่างง่ายๆ แค่สองสามอย่าง แต่ทำมันทุกๆ วัน

9. Don?t join an easy crowd; you won?t grow. Go where the expectations and the demands to perform are high.?

อย่าขลุกอยู่กับกลุ่มคนที่อยู่อย่างง่ายๆ เพราะคุณจะไม่เติบโต จงไปอยู่ในที่ที่สูงทั้งความคาดหวังและความต้องการประสิทธิภาพ

10. Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want.?

จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีไปพร้อมๆ กับการไล่ล่าเอาทุกสิ่งที่คุณต้องการ


เครดิต: Line Forwarded