Welcome to F-Solution

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น
By Favijitr | 06/12/2017
ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น 28-30 พฤศจิกายน 2560 กับการเดินทางท่องเที่ยวของทีมพอลลีนาฟ้าวิจิตร…
อ่านต่อ

NBM Course
By Favijitr | 14/11/2017
เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา…
อ่านต่อ

เปิดศูนย์ สาขาลำพูน
By Favijitr | 12/09/2017
กิจกรรมเปิดศูนย์ สาขาลำพูน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  พวกเราพอลลีนาฟ้าวิจิตร ได้เปิดศูนย์สาขาแห่งใหม่…
อ่านต่อ

ทำบุญ สาขาสุโขทัย
By Favijitr | 12/09/2017
งานทำบุญถวายพระเพล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  คณะสมาชิกพอลลีนาเน็ทเวิร์ค…
อ่านต่อ