Welcome to F-Solution

TNT พอลลีน่าสุโขทัย
By Favijitr | 23/07/2018
TNT F1 Academy ประสบการณ์มีไว้เพื่อถ่ายทอด  คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแต่คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น…
อ่านต่อ

F1 Camp 2018
By Favijitr | 29/03/2018
พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ…
อ่านต่อ

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น
By Favijitr | 06/12/2017
ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น 28-30 พฤศจิกายน 2560 กับการเดินทางท่องเที่ยวของทีมพอลลีนาฟ้าวิจิตร…
อ่านต่อ

NBM Course
By Favijitr | 14/11/2017
เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา…
อ่านต่อ