Welcome to F-Solution

F1 Camp 2018
By Favijitr | 29/03/2018
พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ…
อ่านต่อ

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น
By Favijitr | 06/12/2017
ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น 28-30 พฤศจิกายน 2560 กับการเดินทางท่องเที่ยวของทีมพอลลีนาฟ้าวิจิตร…
อ่านต่อ

NBM Course
By Favijitr | 14/11/2017
เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา…
อ่านต่อ

ทำบุญ สาขาสุโขทัย
By Favijitr | 12/09/2017
งานทำบุญถวายพระเพล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  คณะสมาชิกพอลลีนาเน็ทเวิร์ค…
อ่านต่อ